پکیج بازی ps4

پکیج بازی ps4


نصب پکیج بازیPS4 و10تایی 15تایی 20تایی رندوم و انتخابی اکانتی

بهترین روش برای تجربه بازیهای متنوع ps4

نصب پکبج بازی بصورت کاملا نرم افزاری و اکانتی میباشد.

که در این روش تمام بازی ها بصورت افلاین نصب میشود و در صورت اتصال به اینترنت  بازی های نصب شده قفل میشود. 

پکیج بازی ps4


انواع پکیج بازی ps4 :

10 تایی  رندوم  220000تومان

20 تایی رندوم 320000 تومان

10 تایی  با 5 تا انتخابی بایک عدد بازی 2018  قیمت  280000 تومان 

15 تایی با 5 تا انتخابی بایک عدد بازی2018    قیمت  330000 تومان

15 تایی با 8 انتخابی با یک عدد بازی 2018   قیمت 400000 تومان

20 تایی با 5 انتخابی با یک عدد بازی 2018   قیمت 450000 تومان

20 تایی با 8 انتخابی با یک عدد بازی 2018   قیمت 500000 تومان

به ازای انتخاب هر بازی 2018 اضافه  مبلغ 30000 تومان به مبلغ پکیج بازی اضافه میشود.

تمامی بازی ها نسخه کامل بوده و با اخرین ورژن بازی نصب میشود .

با نصب 5 بازی 1 و با نصب 10 بازی 2 بازی رایگان از ما خواهید گرفت.


خدمات فروشگاه :

نصب بازی قانونی ظرفیت 1.2.3 پذیرفته میشود.

نصب دیتا بازی  پذیرفته میشود .

 نصب اپدیت بازی پذیرفته میشود

نصب دیتا بازی به انتخاب مشتری بالای 10 عدد، 7000 تومان
نصب دیتا بازی به انتخاب مشتری کمتر 8 عدد، 9000 تومان
نصب دیتا بازی به انتخاب مشتری بالای 4 عدد ، 10000 تومان
نصب دیتا و آپدیت

 فروش دیتا بازی ریژن یک و ریژن دو


 برای دیدن نمونه پکیج بازی ها  کیک نمایید

پکیج بازی ps4

پکیج بازی ps4

اطلاعات

پکیج بازی ps4


نصب پکیج بازیPS4 و10تایی 15تایی 20تایی رندوم و انتخابی اکانتی

بهترین روش برای تجربه بازیهای متنوع ps4

نصب پکبج بازی بصورت کاملا نرم افزاری و اکانتی میباشد.

که در این روش تمام بازی ها بصورت افلاین نصب میشود و در صورت اتصال به اینترنت  بازی های نصب شده قفل میشود. 

پکیج بازی ps4


انواع پکیج بازی ps4 :

10 تایی  رندوم  220000تومان

20 تایی رندوم 320000 تومان

10 تایی  با 5 تا انتخابی بایک عدد بازی 2018  قیمت  280000 تومان 

15 تایی با 5 تا انتخابی بایک عدد بازی2018    قیمت  330000 تومان

15 تایی با 8 انتخابی با یک عدد بازی 2018   قیمت 400000 تومان

20 تایی با 5 انتخابی با یک عدد بازی 2018   قیمت 450000 تومان

20 تایی با 8 انتخابی با یک عدد بازی 2018   قیمت 500000 تومان

به ازای انتخاب هر بازی 2018 اضافه  مبلغ 30000 تومان به مبلغ پکیج بازی اضافه میشود.

تمامی بازی ها نسخه کامل بوده و با اخرین ورژن بازی نصب میشود .

با نصب 5 بازی 1 و با نصب 10 بازی 2 بازی رایگان از ما خواهید گرفت.


خدمات فروشگاه :

نصب بازی قانونی ظرفیت 1.2.3 پذیرفته میشود.

نصب دیتا بازی  پذیرفته میشود .

 نصب اپدیت بازی پذیرفته میشود

نصب دیتا بازی به انتخاب مشتری بالای 10 عدد، 7000 تومان
نصب دیتا بازی به انتخاب مشتری کمتر 8 عدد، 9000 تومان
نصب دیتا بازی به انتخاب مشتری بالای 4 عدد ، 10000 تومان
نصب دیتا و آپدیت

 فروش دیتا بازی ریژن یک و ریژن دو

پکیج بازی ps4


نصب پکیج بازیPS4 و10تایی 15تایی 20تایی رندوم و انتخابی اکانتی

بهترین روش برای تجربه بازیهای متنوع ps4

نصب پکبج بازی بصورت کاملا نرم افزاری و اکانتی میباشد.

که در این روش تمام بازی ها بصورت افلاین نصب میشود و در صورت اتصال به اینترنت  بازی های نصب شده قفل میشود. 

پکیج بازی ps4


انواع پکیج بازی ps4 :

10 تایی  رندوم  220000تومان

20 تایی رندوم 320000 تومان

10 تایی  با 5 تا انتخابی بایک عدد بازی 2018  قیمت  280000 تومان 

15 تایی با 5 تا انتخابی بایک عدد بازی2018    قیمت  330000 تومان

15 تایی با 8 انتخابی با یک عدد بازی 2018   قیمت 400000 تومان

20 تایی با 5 انتخابی با یک عدد بازی 2018   قیمت 450000 تومان

20 تایی با 8 انتخابی با یک عدد بازی 2018   قیمت 500000 تومان

به ازای انتخاب هر بازی 2018 اضافه  مبلغ 30000 تومان به مبلغ پکیج بازی اضافه میشود.

تمامی بازی ها نسخه کامل بوده و با اخرین ورژن بازی نصب میشود .

با نصب 5 بازی 1 و با نصب 10 بازی 2 بازی رایگان از ما خواهید گرفت.


خدمات فروشگاه :

نصب بازی قانونی ظرفیت 1.2.3 پذیرفته میشود.

نصب دیتا بازی  پذیرفته میشود .

 نصب اپدیت بازی پذیرفته میشود

نصب دیتا بازی به انتخاب مشتری بالای 10 عدد، 7000 تومان
نصب دیتا بازی به انتخاب مشتری کمتر 8 عدد، 9000 تومان
نصب دیتا بازی به انتخاب مشتری بالای 4 عدد ، 10000 تومان
نصب دیتا و آپدیت

 فروش دیتا بازی ریژن یک و ریژن دو


 برای دیدن نمونه پکیج بازی ها  کیک نمایید

پکیج بازی ps4

پکیج بازی ps4


آیتم دوم

پکیج بازی ps4


نصب پکیج بازیPS4 و10تایی 15تایی 20تایی رندوم و انتخابی اکانتی

بهترین روش برای تجربه بازیهای متنوع ps4

نصب پکبج بازی بصورت کاملا نرم افزاری و اکانتی میباشد.

که در این روش تمام بازی ها بصورت افلاین نصب میشود و در صورت اتصال به اینترنت  بازی های نصب شده قفل میشود. 

پکیج بازی ps4


انواع پکیج بازی ps4 :

10 تایی  رندوم  220000تومان

20 تایی رندوم 320000 تومان

10 تایی  با 5 تا انتخابی بایک عدد بازی 2018  قیمت  280000 تومان 

15 تایی با 5 تا انتخابی بایک عدد بازی2018    قیمت  330000 تومان

15 تایی با 8 انتخابی با یک عدد بازی 2018   قیمت 400000 تومان

20 تایی با 5 انتخابی با یک عدد بازی 2018   قیمت 450000 تومان

20 تایی با 8 انتخابی با یک عدد بازی 2018   قیمت 500000 تومان

به ازای انتخاب هر بازی 2018 اضافه  مبلغ 30000 تومان به مبلغ پکیج بازی اضافه میشود.

تمامی بازی ها نسخه کامل بوده و با اخرین ورژن بازی نصب میشود .

با نصب 5 بازی 1 و با نصب 10 بازی 2 بازی رایگان از ما خواهید گرفت.


خدمات فروشگاه :

نصب بازی قانونی ظرفیت 1.2.3 پذیرفته میشود.

نصب دیتا بازی  پذیرفته میشود .

 نصب اپدیت بازی پذیرفته میشود

نصب دیتا بازی به انتخاب مشتری بالای 10 عدد، 7000 تومان
نصب دیتا بازی به انتخاب مشتری کمتر 8 عدد، 9000 تومان
نصب دیتا بازی به انتخاب مشتری بالای 4 عدد ، 10000 تومان
نصب دیتا و آپدیت

 فروش دیتا بازی ریژن یک و ریژن دو


 برای دیدن نمونه پکیج بازی ها  کیک نمایید

خدمات فروشگاه :

نصب بازی قانونی ظرفیت 1.2.3 پذیرفته میشود.

نصب دیتا بازی  پذیرفته میشود .

 نصب اپدیت بازی پذیرفته میشود

نصب دیتا بازی به انتخاب مشتری بالای 10 عدد، 7000 تومان
نصب دیتا بازی به انتخاب مشتری کمتر 8 عدد، 9000 تومان
نصب دیتا بازی به انتخاب مشتری بالای 4 عدد ، 10000 تومان
نصب دیتا و آپدیت

 فروش دیتا بازی ریژن یک و ریژن دو


 برای دیدن نمونه پکیج بازی ها  کیک نمایید

پکیج بازی ps4

پکیج بازی ps4